Swarovski komponenty
Chaton 8mm
Náušnice klapka
rhodium
Swarovski komponenty
Chaton 8mm
Náušnice puzeta
rhodium