Swarovski komponenty
Chessboard 8,10,12mm
Náušnice klapka
rhodium
Swarovski komponenty
Chessboard 10mm
Přívěsek
rhodium
Swarovski komponenty
Chessboard 10mm
Přívěsek SE
rhodium
 
Swarovski komponenty
Chessboard 8,10,12mm
Náušnice klapka na koso
rhodium
Swarovski komponenty
Chessboard 8,10,12mm
Náušnice klapka na koso SE
rhodium
Swarovski komponenty
Chessboard 8,10,12mm
Náušnice klapka rovně
rhodium
 
Swarovski komponenty
Chessboard
Prsten Aquamarine
rhodium
Swarovski komponenty
Chessboard
Prsten
rhodium