Trendy:


Swarovski katalog

Natural Happiness
Ohlédneme-li se za minulými trendy WATER pro jaro/léto 2011 a ANIMAL INSTINCT pro podzim/zima 2011/ 12, je zřejmé, že příroda a její bohatství je klíčovou inspirací pro tvořivost. Je tedy naprosto přirozené se zaměřit na Zemi, na její krásu a štědrost, při hledání trendů pro jaro/léto 2012. Nelze také opomenout, že materiály, které můžeme najít na Zemi, nabízejí fantastickou inspiraci pro křišťálové kombinace nového a svěžího vzhledu. S novým současným designem nám svět ukazuje mnohem více pozitivity - svěžesti, výrazné barvy, hravé detaily a znovuobjevení potisku. Stejně jako je náš přirozený zájmem o štěstí, a to jak v podnikání, tak i v osobním životě, zjišťujeme, že opravdu jen ty jednoduché věci v životě, jako je být doma v přírodě, nás činí opravdu šťastnými. A proto našich pět trendů pro jaro/léto 2012 jiskří pozitivní energií a odráží optimismus Země a její přírodní krásy. Je to doslova období lesku.

Looking back at past Trend themes, Water for Spring/Summer 2011 and Animals Fall/Winter 2011-12, it is clear that nature and her richness is a key inspiration for creativity. So, it seemed only natural to focus on Earth – her beauty and her bounty - for Spring Summer 2012. Not least because materials found in the Earth offer beautiful inspiration for crystal combinations, creating a fresh, new look. And with the design world currently showing much more positivity - fresh, strong colors, playful details and the reappearance of print - as well as with an interest in happiness on the rise, both in business and our personal life, we realized that it is the simple things in life, that being at home in nature, is what makes us truly happy. Thus, our five trend themes for Spring/Summer 2012 sparkle and glitter with positive energy and optimism reflecting the Earth and her natural beauty. This season it is literally time to shine.

Swarovski katalog

ANIMAL INSTINCTS
Klíčové trendy PODZIM/ZIMA 2011/12, čerpající inspiraci z živočišné říše, lze rozdělit do různých myšlenkových směrů. Na jedné straně, neustále omílané, prvořadé se zaměření na přírodu, tradice, něco skutečného a hmatatelného. Na straně druhé, zahrnující pozitivní a povznášející náladu, přijetí budoucnosti a vzhlížení k novým obzorům. Naše zvířecí instinkty byly probuzeny s pocitem jistoty, bezpečí a společnosti v první řadě. Koneckonců, snažíme se přežít. Aby se tak stalo, musíme s tím, co je opravdu skutečné a hmatatelné živit naše vnitřní instinkty a opětovně se naplno identifikovat s naším životním prostředím. Vyzbrojeni touto nově nalezenou starou moudrostí, obracíme se na přírodu a její obyvatele pro radu, poučení a hledání další cesty.

Taking inspiration from the animal kingdom, key trends for Autumn/Winter 2011/12 divide into different schools of thought. On one hand, paring back is paramount with a focus on nature, tradition and the real and tangible. On the other, encompassed by a positive and uplifting mood, we embrace the future and look forward to new horizons. Our animal instincts have been aroused with a sense of safety, security and community at the fore. Ultimately, we seek to survive. In order to do this we need to reconnect with what is real and tangible to nurture our inner instincts and re-connect with our environment. Armed with this newfound wisdom, we turn to nature and her inhabitants for guidance and instruction.

Swarovski katalog

Trends Spring/Summer 2011
Se vzrůstající pozorností na křehký ekologický systém země a na tradiční, přírodou prověřené hodnoty, návrháři SWAROVSKI ELEMENTS vybrali VODU, látku života a krásy, jako hlavní téma trendů JARO/LÉTO 2011. Voda – život povznášející, nedotčená, výživná, regenerující jako křišťál sám – vystihuje naši touhu vrátit se k původu našeho bytí. Odráží také respekt a odpovědnost společnosti SWAROVSKI poukázat na vývoj životního prostředí od doby, kdy Daniel Swarovski před více než 100 lety založil společnost uprostřed hojných horských potoků v městečku Wattens.

With the growing focus on Earth’s fragile ecological system and on traditional, nature-affirming values, the trend experts at SWAROVSKI ELEMENTS have chosen water, the essence of life and beauty, for their Spring/Summer 2011 theme. Water – as life-enhancing, pristine, nourishing and restorative as crystal itself – encapsulates our desire to return to the origin of being. It also reflects the respect Swarovski has shown for the environment ever since Daniel Swarovski I founded the company close to abundant mountain streams, in Wattens, more than a century ago.